ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ПОДОЛАННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ В ТРАНСМІСІЇ ПОВНОПРИВІДНИХ ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯМ ТИСКУ В ШИНАХ

  • Николай Николаевич Потапов Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Ключові слова: енергоефективність, трансмісія ТТС, кінематичне неузгодженість, тиск в шинах, система керування тиском

Анотація

У статті розглянуто існуючі способи усунення кінематичної неузгодженості у візку середнього і заднього провідних мостів повнопривідних тягово-транспортних засобів (ТТЗ). Встановлено, що найбільш раціональним способом мінімізації кінематичної неузгодженості є встановлення системи автоматичного керування тиском в шинах повнопривідного ТТЗ. Запропоновано варіант алгоритму системи керування тиском повітря в шинах повнопривідного ТТЗ при його експлуатації для зменшення кінематичної неузгодженості. Запропонований алгоритм керування тиском в шинах ТТЗ дозволяє коригувати тиск в шинах повнопривідних ТТЗ, виходячи зі ступеня завантаженості автомобіля, а також при зміні типу шин, що встановлюються на автомобіль, мінімізує наявність кінематичної неузгодженості в його трансмісії. Застосування автоматичної системи керування тиском в шинах ТТЗ дозволяє підвищити його енергоефективність при експлуатації. Перераховані способи мінімізації кінематичного неузгодженості не є універсальними і можуть бути застосовані у зв'язку з необхідністю внесення істотних як конструкторських, так і технологічних змін. В умовах капітального ремонту найбільш доцільним є впровадження системи, яка б мінімізувала кінематичну неузгодженість у трансмісії, не змінюючи її конструкції, за рахунок зміни тиску в шинах автомобіля до вирівнювання радіусів кочення коліс. Ця система повинна включати в себе ЕБУ, а також датчики тиску в кожному колесі і датчик крутного моменту, який би повідомляв яка з осей гальмує. Така система призначена для підтримки однакового тиску в шинах середньої і задньої осей автомобіля. Ця підсистема одержує на вході показники тиску в шинах від датчиків тиску, перетворює отримані показники в оцифровані значення, здійснює їх аналіз за заданим алгоритмом і видає керуючі впливи на блок підкачки шин. Підсистема зберігає ознаку вирівняності тиску в шинах обох осей. Алгоритми роботи підсистеми для передньої і задньої осей аналогічні.

Біографія автора

Николай Николаевич Потапов, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

ассистент кафедры технологии машиностроения и ремонта машин

Посилання

Н. Н. Потапов, «Влияние смещения центра тяжести автомобиля при изменении нагрузки на радиусы колес,» у Міжвідомчий науковий збірник. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, Украина: 2014, т. 2, вип. 99. с. 58-67.

В. В. Ванцевич, «Повышение тяговых свойств полноприводных колесных тракторов,» в Надежность мелиоративных машин. Горки, Россия: 1987, с. 56-59.

H. A. Ульянов, Колесные движители строительных и дорожных машин. Теория и расчет. М., Россия: Машиностроение, 1982. 279 с.

Е. А. Чудаков, Теория автомобиля. М., Россия: Машгиз, 1950. 343 с.

Е. А. Чудаков, Циркуляция паразитной мощности в механизмах бездифференциального автомобиля. М., Россия: Машгиз, 1950. 79 с.

Г. В. Зимелев, Теория автомобиля. М., Россия: Машгиз, 1959. 312 с.

П. В. Аксенов, Многоосные автомобили. 2-е изд., перераб. и доп. М., Россия: Машиностроение, 1989. 280 с.

А. А. Романченко, Трехосные автомобили «Урал». М., Россия: Транспорт, 1978. 312 с.

А. Е. Кузнецов, Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту КамАЗ с колесной формулой 6×4 и 6×6. М., Россия: Третий Рим, 2018. 268 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
Н. Потапов, ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ПОДОЛАННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ В ТРАНСМІСІЇ ПОВНОПРИВІДНИХ ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯМ ТИСКУ В ШИНАХ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 89-94, Лис 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)