ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ ТИПУ «ВИЛКА»

  • Жанна Павлівна Дусанюк Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Дерібо Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Репінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: технологічний процес, верстати з ручним керуванням, верстати з числовим програмним керуванням, трудомісткість, енерговитрати, технологічна собівартість, продуктивність праці

Анотація

Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка».

Мета роботи – аналіз ефективності використання верстатів з ручним керуванням та верстатів з числовим програмним керуванням для механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка» на основі порівняння техніко-економічних показників.

Виконано порівняння двох варіантів технологічних процесів механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка». Один з них побудовано з використанням верстатів з ручним керуванням, другий – верстатів з числовим програмним керуванням. В першому варіанті, який прийнято за базовий (заводський) технологічний процес, обробка, виконується на шести верстатах, в другому (удосконаленому) – на двох.

Режими різання та норми часу (основного, штучно-калькуляційного) для базового варіанта технологічного процесу прийнято відповідно до заводських операційних карт згідно з нормативами для верстатів з ручним керуванням. Для удосконаленого варіанта технологічного процесу режими різання прийняті згідно з нормативними даними для верстатів з числовим програмним керуванням і вони є вищими за значеннями (подача, швидкість різання, частота обертання), що дозволило скоротити основний час і штучно-калькуляційний час.

Зменшення кількості операцій, часу їх виконання відповідно вплинуло на технологічну собівартість механічної обробки, забезпечило її зниження.

Скорочення часу обробки поверхонь заготовки деталі типу «Вилка» на верстатах з числовим програмним керуванням, зменшення їх кількості знизило енерговитрати в запропонованому варіанті технологічного процесу.

Проведено розрахунок продуктивності обробки заготовки деталі типу «Вилка» для аналізованих варіантів технологічних процесів, який підтвердив доцільність застосування верстатів з числовим програмним керуванням (підвищення в 2 рази).

Зменшення кількості верстатів в запропонованому варіанті технологічного процесу до двох одиниць дозволяє скоротити кількість основних робітників (верстатників). Враховуючи величину штучно-калькуляційного часу на двох операціях при використанні верстатів з числовим програмним керуванням однієї моделі спрощує обслуговування їх одним робітником. Зменшення кількості верстатів до двох дозволяє суттєво скоротити витрати на заробітну плату верстатників, виробничу площу, собівартість продукції.

Вказані техніко-економічні показники підтверджують ефективність використання запропонованого варіанта технологічного процесу, побудованого за принципом концентрації операцій на верстатах з числовим програмним керуванням.

Матеріали виконаних досліджень можуть бути використані в реальних умовах виробництва, а також в навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Технологія машинобудування» та виконання курсових проектів і дипломних робіт.

Біографії авторів

Жанна Павлівна Дусанюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Олександр Володимирович Дерібо, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Сергій Володимирович Репінський, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Посилання

П. О. Руденко, Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. Київ: Вища школа, 1993, 414 с.

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, та Д. А. Ангельський, «Фактори зменшення трудомісткості, енерговитрат та технологічної собівартості обробки на верстатах з ЧПК,» Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія “Технічні науки”, вип. 1(89), т. 1, с. 10–16. 2015.

Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, О. В. Паславська, та Р. Р. Пархомчук, «Підвищення ефективності механічної обробки заготовки деталі типу “Корпус мультиплікатора”,» Вісник машинобудування та транспорту, № 1(5), с. 28–38. 2017.

Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, Д. О. Діхтяренко, та В. В. Кошовий, «Підвищення техніко-економічних показників механічної обробки заготовки деталі типу “Вилка”,» на XLVI наук.-техн. конф. підрозділів ВНТУ, Вінниця, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2909.

И. А. Каштальян, и В. И. Клевзович, Обработка на станках с числовым программным управлением: справочное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 1989, 271 с.

Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлением. Часть І. Нормативы времени. Москва: Экономика, 1990, 206 с.

Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлением. Часть ІІ. Нормативы режимов резания. – Москва: Экономика, 1990, 473 с.

А. Ф. Горбацевич, и В. А. Шкред, Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Вышэйшая школа, 1983, 256 с.

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, та В. П. Пурдик, Технологія машинобудування. Курсове проектування: навчальний посібник. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2013, 123 с.

Тарифи. ПАТ Вінницяобленерго [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.voe.com.ua/consumers/legal_entities/fees?year=2018&month=12. Дата звернення: Груд. 25, 2018.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
[1]
Ж. Дусанюк, О. Дерібо, і С. Репінський, ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ ТИПУ ‘ВИЛКА’, ВМТ, vol 9, № 1, с. 44-52, Чер 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)