«МАРШРУТНІ ТАКСІ» В УКРАЇНІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТИПАЖУ ПАРКУ АВТОБУСІВ

Автор(и)

  • Любомир Васильович Крайник ВАТ «Укравтобуспром»
  • Анатолій Михайлович Редзюк ДП “Державтотранс НДІпроект”

Ключові слова:

структура парку автобусів, вимоги безпеки дорожнього руху, перевезення

Анотація

В статті представлено та обґрунтовано структурні зміни типажу парку автобусів з врахуванням вимог сьогодення.

Враховуючи критичну ситуацію з ДТП власне на міжміських маршрутах черговою (і неминучою з точки зору виконання взятих міжнародних зобов’язань) проблемою стала поступова заміна переобладнаних автобусів, що і досі домінують в цьому секторі перевезень та забезпечення відповідного класу комфортності перевезень під міжнародні нормативні вимоги IRU клас «зірковості» виконання яких є проблемним.

Неминуче в найближчі роки введення в Україні, як нормативної вимоги – ДСТУ UN / ECE R107, що зумовить поетапний перехід в секторі міських «маршрутних таксі» – мікро- і мініавтобусів на конструкції кузова, що забезпечують перевезення інвалідів на візках у громадському  транспорті.

Вищезазначені проблеми та їхнє вирішення становлять основу нового покоління мікро- і мініавтобусів в Україні, що залишаються, як показує практика ЄС, неминучою складовою парку громадського транспорту з реаліями на найближчі 10–15 років до 20–30 % загальної чисельності.

Біографії авторів

Любомир Васильович Крайник, ВАТ «Укравтобуспром»

доктор технічних наук, професор

Анатолій Михайлович Редзюк, ДП “Державтотранс НДІпроект”

кандидат технічних наук

Посилання

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ECE R 36-03:2002, IDT) [Текст] / пер. з англ. і наук.-техн. ред. В. Терещенко [та ін.]. – Вид. офіц. – На заміну: ДСТУ UN/ECE R 36-03:2002; Чинний від 01-01-2007. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 48 с.

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження маломісних колісних транспортних засобів категорій М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкції (UN/ECE R 52-01:2003, IDT) [Текст] / пер. і наук.-техн. ред. В. Рудзінський [та ін.]. – Офіц. вид. – На заміну ДСТУ UN/ECE R 52-01-2002; Чинний від 01.07.2006. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 46 с.

ДСТУ UN/ЕСЕ R 66-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів стосовно міцності верхньої частини їхньої конструкції (Правила ЕЭК ООН № 66-00:1987, IDT). [Текст]. – Чинний від 2003-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 32 с.

ДСТУ UN/ECE R 80-00:2002/Зміна №1 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційного затвердження цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень ((UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend.1:1998 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend/2:1998 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend/3:2000 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev/1/Add/79/Amend/4:2007 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend.4/Corr/1:2007), IDT) [Текст]. – Чинний від 2009-10-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2012. – IV, 37 с.

Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-07===== REFERENCES =====

DSTU UN/ECE R 36-03:2005. Jedyni tekhnichni prypysy shhodo oficijnogho zatverdzhennja pasazhyrsjkykh kolisnykh transportnykh zasobiv velykoji mistkosti stosovno zaghaljnoji konstrukciji (UN/ECE R 36-03:2002, IDT) [Текст] / per. z ang. і nauk.-teh. red. V. Tereshchenko [ta іn.]. – Vid. ofic. – Na zaminy: DSTU UN/ECE R 36-03:2002; Chiniy vid 01-01-2007. – К. : Derjspojuvchstandart Ukrainy, 2007. – IV, 48 s.

DSTU UN/ECE R 52-01:2005. Jedyni tekhnichni prypysy shhodo oficijnogho zatverdzhennja malomisnykh kolisnykh transportnykh zasobiv kateghorij M2 ta M3 stosovno jikhnjoji zaghaljnoji konstrukciji (UN/ECE R 52-01:2003, IDT) [Теkst] / per. z ang. і nauk.-teh. red. V. Rydzinskiy[tа іn.]. – Vid. ofic. – Na zaminy: DSTU UN/ECE R 52-01-2002; Chiniy vid 01.07.2006. – К. : Derjspojuvchstandart Ukrainy, 2007. – IV, 46 s.

DSTU UN/ESE R 66-00:2002 Jedyni tekhnichni prypysy shhodo oficijnogho zatverdzhennja velykoghabarytnykh pasazhyrsjkykh dorozhnikh transportnykh zasobiv stosovno micnosti verkhnjoji chastyny jikhnjoji konstrukciji (Правила ЕЭК ООН № 66-00:1987, IDT). [Теkst]. – Chiniy vid 2003-01-01. – К. : Derjspojuvchstandart Ukrainy, 2003. – 32 s.

DSTU UN/ECE R 80-00:2002 / Zamina №1. Jedyni tekhnichni prypysy shhodo oficijnogho zatverdzhennja sydinj velykoghabarytnykh pasazhyrsjkykh dorozhnikh transportnykh zasobiv i oficijnogho zatverdzhennja cykh dorozhnikh transportnykh zasobiv stosovno micnosti sydinj ta jikhnikh kriplenj ((UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend.1:1998 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend/2:1998 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend/3:2000 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev/1/Add/79/Amend/4:2007 + UN/ECE R 80-00:1989/Rev.1/Add.79/Amend.4/Corr/1:2007), IDT) [Текст]. – Chiniy vid 2009-10-01. – К. : Derjspojuvchstandart Ukrainy, 2012. – IV, 37 s.

Pro zatverdzhennja Porjadku vyznachennja klasu komfortnosti avtobusiv, sfery jikhnjogho vykorystannja za vydamy spoluchenj ta rezhymamy rukhu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-07

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 361

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
Л. В. Крайник і А. М. Редзюк, «‘МАРШРУТНІ ТАКСІ’ В УКРАЇНІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТИПАЖУ ПАРКУ АВТОБУСІВ», ВМТ, вип. 1, с. 27–32, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають