МОДЕРНІЗАЦІЯ СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГНУЧКИХ РУКАВІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

  • В. П. Пурдик Вінницький національний технічний університет
  • М. Ю. Поздняков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: методика, рукава, тиск, динамічні характеристики, стенд, модернізація, коефіцієнт піддатливості

Анотація

Об’єкт дослідження – перехідні процеси в порожнині гнучких трубопроводів високого тиску.

Мета роботи – створення та опис модернізованої схеми для дослідження динамічного коефіцієнт піддатливості KД(р).

В сучасних умовах використання різноманітного технологічного обладнання та машин широко застосовуються гідравлічні приводи, яким не має альтернативи за питомою потужністю та діапазоном регулювання. Практично в кожному з них, крім металевих трубопроводів, використовуються і гнучкі, особливо на рухомих виконавчих органах. В зв’язку з цим динамічні характеристики гнучких трубопроводів безпосередньо впливають на динаміку гідроприводу в цілому. На даний час не існує єдиної аналітичної та ефективної методики визначення динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску (РВТ), в першу чергу через складність їх будови, яка представляє собою композитну структуру із низки гумових, тканих та металевих шарів.

Біографії авторів

В. П. Пурдик, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування
М. Ю. Поздняков, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Немировский И. А. Расчет гидроприводов технологических машин / И. А. Немировский. – К. : Техника, 1992. – 181 с
2. Стенд для експериментального дослідження динамічних характеристик гнучких рукавів [електронний ресурс] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. –2013. –№ 1. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2013-1.files/uk/.
3. Experimental study on dynamic pipe fracture in consideration of hydropower plant model /
K. Ishikawa, Y. Kono, A. Haga, K. Kato, K. Sugawara // Annual Journal Water Science and Engineering. – 2009. – № 2(4). – P. 60 – 68.
4. Tribology of hydraulic pump testing/ George E. Tolten, Gary H. King, Donald M. Smolenski. – Philadelphia : (STP: 1310). – 1997. – 376 p.
5. Rowinski Pawel. Experimental Methods in Hydraulic Research / Pawel Rowinski. – Berlin : Springer-Verlag Berlin Heildelberg. – 2011. – 321 p.


=============REFERENCES================
1. The calculation of hydraulic drives of technological machines / I. A. Nemirovskiy // Publishing House Technology, 1992. - 181 p.
2. Stand for experimental research of dynamic characteristics of flexible hoses [electronic resource] /
V. P. Purdic, M. Y. Pozdniakov // Scientific works of Vinnytsia National Technical University.-№1.-2013. Access to journal: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2013-1.files/uk/
3. Experimental study on dynamic pipe fracture in consideration of hydropower plant model /
K. Ishikawa, Y. Kono, A. Haga, K. Kato, K. Sugawara // Annual Journal Water Science and Engineering. – 2009. – № 2(4). – P. 60-68.
4. Tribology of hydraulic pump testing/ George E. Tolten, Gary H. King, Donald M. Smolenski. – Philadelphia.: (STP: 1310). – 1997. – 376 p.
5. Experimental Methods in Hydraulic Research / Pawel Rowinski. – Berlin: Springer-Verlag Berlin Heildelberg. – 2011. – 321 p.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
В. Пурдик і М. Поздняков, МОДЕРНІЗАЦІЯ СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГНУЧКИХ РУКАВІВ ВИСОКОГО ТИСКУ, ВМТ, no 2, pp 84-91, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles