ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ, СТВОРЕНИХ ХОЛОДНИМ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ

Автор(и)

  • Олег Леонідовіч Гайдамак Вінницкий національний технічний університет

Ключові слова:

холодне газодинамічне напилення, покриття на основі алюмінію, межа міцності на зсув, пористість, коефіцієнт використання порошку

Анотація

В статті досліджено процес холодного газодинамічного напилення алюмінію на сталеву поверхню.

Об'єкт дослідження – покриття з алюмінію на поверхні деталі.

Мета роботи - визначення впливу режимів напилення на коефіцієнт використання алюмінієвого порошку, визначення межі міцності зчеплення на зсув покриття з підложкою, та визначення пористості отриманих покриттів. Метод дослідження –дослідно-розрахунковий.

Метою дослідження є визначення коефіцієнта використання алюмінієвого порошку в залежності від режимів напилення, визначення міцності зчеплення плями покриття з підкладкою, та визначення пористості отриманих покриттів.

 Для проведення дослідження використовували порошок алюмінієвий марки ПА-4 з розміром частинок порошку 40 - 100 мкм. Порція порошку складала 0,47 г. Дистанція напилення 15 мм. В якості підкладки використовували пластина з сталі 3 товщиною 1 мм. Поверхня пластин під напилення попередньо не оброблялась.

Використовуючи функцію «масоцентрувальні характеристики» програми Компас визначили масу плями покриття з суцільного матеріалу для алюмінію А0 ГОСТ 11069-2001, який має густину ρ1 = 0,002700 г/мм3

Густину покриття ρ2 визначали як відношення маси зваженої плями покриття до її розрахованого об’єму. Пористість J плями покриття визначали за формулою

J = ((ρ1 - ρ2)/ρ1)*100%.

Тобто визначали який процент повітря міститься в об’ємі плями покриття.

В результаті проведеного дослідження встановили, що із збільшенням температури напилення з 320 до 460 ºС коефіцієнт використання порошку збільшився з 8 до 42,5 %, водночас межа міцності зсуву плями покриття з підкладкою зменшилась з 5,9 до 2,6 МПа, при цьому пористість отриманого покриття збільшилась з 41 до 58%.

Біографія автора

Олег Леонідовіч Гайдамак, Вінницкий національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

Посилання

Пат. 2237746 Российская Федерация, МПК C 23 C 24/04. Способ газодинамического нанесения покрытий и устройство для его осуществления / Каширын А. И., Клюев О. Ф., Шкодин А. В; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Однинский центр порошкового напыления». — No 2003100745/02; заявл. 14.11.03; опубл. 10.10.04, Бюл. No15 (II ч.).

Алхимов А.П Холодное газодинамическое напыление. Теория и практика. / Алхимов А.П. Клинков С.В., Косарев В.Ф., Фомин В.М. Под ред. В.М. Фомина.// – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 536. ISBN 978-5-9221-1210-9


===== REFERENCES =====

Pat. 2237746 Russian Federation, the IPC C 23 C 24/04. The method of gas-dynamic coating and device for its implementation / Kashiryn AI Kliuev O., Shkodin A.; applicant and patentee, Limited Liability Company "Center Odninsky powder coating." - No 2003100745/02; appl. 14.11.03; publ. 10.10.04, Bul. No15 (II hr.).

Alkhimov A.P. Сold gas dynamic spraying. Theory and practice. / Alkhimov A.P. Кlinkov S.V. Kosarev V.F., Fomin VM // - M .: FIZMATLIT, 2010. - 536. ISBN 978-5-9221-1210-9 (Rus)

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 284

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
О. Л. Гайдамак, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ, СТВОРЕНИХ ХОЛОДНИМ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ», ВМТ, вип. 1, с. 14–20, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.