АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА

  • Т. Ф. Архіпова Вінницький національний технічний університет
  • Н. Г. Вигонюк Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Куца Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: міцність, стійкість, деформація, стрижнева конструкція, механіка деформівного твердого тіла, границя міцності, запас стійкості, опорні реакції, внутрішні зусилля

Анотація

У статті розглянуті результати розв’язку задачі забезпечення необхідної надійності виготовлення елементів конструкції баштової споруди.
Об’єкт дослідження – металева конструкція башти кругового огляду з високоточним корпусом та її складові частини – жорстка опорна платформа, рухома капсула з технологічним обладнанням.
Мета роботи – виконати дослідження конструктивної схеми башти-атракціону та вплив геометричних параметрів на несучу здатність під дією зовнішніх навантажень; оцінити міцність елементів конструкції та стійкість башти з урахуванням вітрового навантаження та експлуатаційних параметрів.
Проведене дослідження демонструє способи розрахунку внутрішніх зусиль в елементах стрижневих систем методами механіки деформівного твердого тіла. Представлений розрахунковий апарат дозволяє оцінити вплив вітрового навантаження на міцність та стійкість споруди. Встановлено, що конструктивна схема башти забезпечує необхідний запас стійкості розрахункової моделі. Запропонована методика розрахунку дозволила визначити внутрішні зусилля при закріпленні в опорах башти.

Біографії авторів

Т. Ф. Архіпова, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри опору матеріалів та прикладної механіки
Н. Г. Вигонюк, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету машинобудування та транспорту
М. В. Куца, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету машинобудування та транспорту

Посилання

1. ТУ У 13326217.004-2001. Аттракцион-башня с прямолинейным подъёмом до 50 м.
Технические условия. – Зарегистрировано 19.06.2001 в Держстандарт Украины; введ. 20.06.2001 –
65 с.
2. ГОСТ Р 52170-2003. Безопасность аттракционов механизированных. Основные положения
по проектированию стальных конструкций. – Введ. 01.01.2005 – Госстандарт России, 2005. – 78 с.
3. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. / В. И. Феодосьев. – М. : Высшая школа, 1997.
– 456 с.
4. Пановко Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции,
парадоксы и ошибки / Я. Г. Пановко, И. И. Губанова. – 4-е изд. перераб. – М. : Наука, 1987. – 352 с.
5. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела / Ю. Н. Работнов. – М. : Наука.
Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 744 с.


==============REFERENCES=================
1. ТU U 13326217.004-2001. Attraktsion-bashnya s pryamolineynum pod’yomom do 50 m. TU. – zaregistrirovano 19.06.2001 v Derzhstanart Ukrainu; vved. 20.06.2001 – 65 p.
2. GOST Р 52170-2003. Bezopasnost’ attraktsionov mechanizirivannych. Osnovnuye polozheniya po proektirovaniyu stal’nukh konstruktsii. Vved. 01.01.2005 – Gosstandart Rossii, 2005. – 78 p.
3. Pheodos’ev V. I. Soprotivleniye Materialov / V. I. Pheodos’ev. – Moskva: Vusshaya Shkola, 1997. – 456 p.
4. Panovko Ya.G. Ustoychivost’ I kolebaniya uprugikh system. Sovremennue kontseptsii, paradokcu I oshibki / Ya. G. Panovko. – Moskva: Nauka, 1987. – 352 p.
5. Rabotnov Yu. N. Mekhanika deformiruyemogo tverdogo tela / Yu. N. Rabotnov. – Moskva: Nauka, 1979. – 744 p.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
Т. Архіпова, Н. Вигонюк, і М. Куца, АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА, ВМТ, no 2, pp 4-13, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles