Автоматизація побудови, порівняння та вибору маршрутів та схем доставки в системі мультимодальних перевезень

Автор(и)

  • Олена Іванівна Кічкіна Одеський національний морський університет
  • Олексій Вікторович Кічкін Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-73-79

Ключові слова:

мультимодальні перевезення, види транспорту, вибір маршруту, корегування маршруту, інформаційна система, багатокритеріальний аналіз, прийняття рішень

Анотація

 

У статті пропонується застосовування методичного підходу до вибору оптимального маршруту мультимодального перевезення на основі модуля, інтегрованого в інформаційну систему транспортно-експедиторської компанії. Функціями модуля є побудова оптимальної схеми доставки та задоволення всіх вимог замовника мультимодального перевезення, як внутрішнього, так і міжнародного, з урахуванням мінливих обставин в умовах нестабільності, що викликані воєнним станом та необхідністю переорієнтації звичних маршрутів постачання.

В умовах воєнних дій така методика автоматизованого пошуку та порівняння альтернативних маршрутів дає змогу враховувати змінні умови, що складаються в реальному часі, водночас вантажопотік має супроводжувати інформаційний потік, який би був доступний також у реальному часі. Запропонована структура бази даних, наведені структури запитів для розробки маршрутів, розроблені форми вихідних документів. Визначені критерії порівняння маршрутів різного виміру: різниця відстані перевезення вантажів, витрати на зміну наявної системи перевезень вантажів, підвищення рівня безпеки перевезень, вчасність поставки, зменшення витрат на доставку партії товарів, різниця у часі доставки. Запропоновано рішення багатокритеріальної задачі прийняття рішень шляхом нормалізації критеріїв та методу адитивної оптимізації. Методику визначення кращого маршруту та схеми постачання реалізовано в модулі «прийняття рішень», який інтегровано в інформаційну систему транспортно-експедиторської компанії.

Унаслідок практичної реалізації запропонованої методики побудови, порівняння та вибору маршрутів та схем доставки в системі мультимодальних перевезень на базі інтегрованого в інформаційну систему транспортно-експедиторської компанії модуля оператор мультимодального перевезення буде мати можливість швидкого реагування на зміни зовнішніх обставин, застерігати аварійні та конфліктні ситуації, контролювати процес перевезення на всьому шляху та, за необхідності, вносити корективи в маршрут і схему доставки, обираючи більш безпечний та ефективний варіант.

Біографії авторів

Олена Іванівна Кічкіна , Одеський національний морський університет

канд. техн. наук, доцент, професор

Олексій Вікторович Кічкін , Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

старший викладач

Посилання

Вантажооборот морських портів України скоротився на 420 тис. т на добу. URL: https://gmk.center/ua/news/vantazhooborot-morskih-portiv-ukraini-skorotivsya-na-420-tis-t-na-dobu/ (дата звернення: 24.03.2023).

Інфологічна модель факторів, показників та критеріїв оптимальності маршруту перевезення вантажів залізничним рухомим складом / О. О. Писарчук та ін. Вісник інженерної академії. 2019. № 1. С. 148–156.

Методика многокритериального распределения транспортных потоков в мультимодальной транспортной сети / А. А. Писарчук и др. Новітні технології: зб. наук. праць. Київ: Вид-во УНТ, 2018. Вип. 3(7). С. 81–88.

Силантьєва Ю. Моделювання процесу доставки вантажів у змішаному сполученні. Науково-технічні дослідження у галузі транспорту / ред. Д. В. Ломотько. Івано-Франківськ: Академія технічних наук України, 2022. Т 2. С. 143–179.

Писарчук О. О., Конрад Т. І. Технологія автоматизованого управління транспортними потоками в мультимодальній транспортній мережі Наукоємні технології. 2020. № 48(4). С. 451–459.

Альошинський Є. С., Світлична С. О., Багно А. М. Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 144. С. 45–50.

Халіпова Н. В., Леснікова І. Ю. Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні. Вісник АМСУ. Серія «Економіка». 2014. № 1(51). С. 149–160.

Король В. Ю. Обґрунтування маршрутів доставки вантажів при транспортно-експедиторському обслуговуванні контейнеропотоків. Вісник Одеського національного морського університету. 2018. Вип. 2(55). С. 82–95.

Закон України № 1887-IX Про мультимодальні перевезення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1887-20#Text

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. пособ. Москва: Фиансы та статистика, 2001. 368 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 44

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
О. І. . Кічкіна і О. В. . Кічкін, «Автоматизація побудови, порівняння та вибору маршрутів та схем доставки в системі мультимодальних перевезень», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 73–79, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.