ВПЛИВ КОНТАКТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ РОБОЧОГО НАПЛАВЛЕНОГО ШАРУ МОЛОТКІВ ЗЕРНОДРОБАРКИ

  • Олена Павлівна Шиліна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: молоток зернодробарки, контактні навантаження, пластичне деформування, деформаційне зміцнення

Анотація

В роботі розглянуто вплив контактних навантажень на зміну структури та властивості робочого наплавленого шару ножів зернодробарок.

Такі фактори як матеріал молотків; навантаження та швидкість обертання барабану зернодробарки впливають на зносостійкість покриттів. Зміцнення мікрооб’єму металу у процесі фазових перетворень сприяє підвищенню його твердості та зносостійкості наплавленого металу. Під впливом контактних навантажень відбувається пластичне деформування поверхневих шарів в результаті наклепу і додатково за рахунок деформаційного перетворення. Дослідження мікроструктури наплавленого металу методами оптичної мікроскопії показали утворення багатофазної структури. При швидкому охолоджені в процесі наплавлення фіксується структура, яка була при нагріві, тому що поліморфні перетворення не встигають пройти, а надлишкові фази виділились. Отримана структура надає наплавленим шарам можливість піддавати їх холодному пластичному деформуванню, в процесі якої вони добре наклепуються і зміцнюються. В процесі наплавлення та швидкому охолодженні аустеніт розпадається з виділенням по границях дрібнодисперсних карбідів, які під впливом деформації упорядковуються та вишиковуються в рівну лінію.

Внаслідок розвитку деформаційного мартенситного перетворення в наплавленому металі досягнуто показників здатності до зміцнення на рівні сплавів, у яких цей показник отримано за рахунок рівня легування карбідоутворюючим елементом (марганцем та хромом), а також максимальний показник ступеня зміцнення ∆. Зміцнення є великим резервом підвищення надійності деталей. Експериментально показано наявність фазових змін під впливом пластичної деформації у наплавленому металі, з утворенням мартенситу деформації. Поєднання наклепу з деформаційним мартенситним перетворенням ефективно зміцнює його основу. Зміцнення мікрооб’єму металу у процесі фазових перетворень підвищує його опір руйнуванню, забезпечуючи більш рівномірний розподіл пластичних деформацій, тому що в роботу включаються незміцнені мікрооб’єми металу.

Біографія автора

Олена Павлівна Шиліна, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування

Посилання

[1] В. М. Корж, В. Д. Кузнецов, Ю. С. Борисов і К. А. Ющенко, Ред., Нанесення покриття. К.: Аристей, 2005, 204 с.
[2] В. В. Рюмін, Л. А. Солнцев и А. И. Черников, «Деформационное мартенситное превращение в металле, наплавленном електродами ГР-11 (Є-80Г9Х6С),» Весник Харьковского государственного политехнического университета«ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», № 82, с. 50-61. 2000.
[3] О. П. Шилина, А. А. Жуков и А. Н. Кокора, «Получение в высокопрочном чугуне износостойкой структуры соответствующей принципу Шарпи,» Физика и химия обработки материалов, № 3, с. 133-139. 1986.
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
[1]
О. Шиліна, ВПЛИВ КОНТАКТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ РОБОЧОГО НАПЛАВЛЕНОГО ШАРУ МОЛОТКІВ ЗЕРНОДРОБАРКИ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 148-152, Лис 2019.
Розділ
Articles