ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МОДЕРНІЗОВАНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ МІННОГО ТРАЛА НА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Богдан Іванович Сокіл Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Олександр В'ячеславович Ємельянов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • В'ячеслав Йосипович Нагачевський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Роман Антонович Нанівський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: мінний трал, знешкоджуючий робочий орган трала, ударна хвиля вибуху, математична модель динаміки робочого органу

Анотація

Розроблено методику дослідження впливу основних параметрів модернізованого знешкоджуючого робочого органу мінного трала на його експлуатаційні характеристики. В її основу покладено: адекватну робочому органу трала розрахункову модель; фізично обґрунтовані припущення щодо дії ударної хвилі вибуху на знешкоджуючий робочий диск трала та ґрунту на опорний диск; математичну модель динаміки робочого органу. В сукупності це дозволило отримати аналітичні залежності, які визначають основні параметри руху робочого U-подібної форми коромисла разом із опорним та робочим дисками (знешкоджуючого робочого органу мінного трала) в залежності від зовнішніх та внутрішніх чинників. Показано, що кутова швидкість зумовлена дією ударної хвилі на робочий диск (початкова кутова швидкість коромисла) залежить не тільки від маси заряду і глибини залягання міни, але й значною мірою від конфігурації, розмірів дисків та коромисла. Що стосується основних експлуатаційних характеристик, то вони значною мірою визначаються максимальним кутом повороту U-подібної форми коромисла – . Отримано алгебраїчну залежність для його визначення. Шляхом чисельної симуляції її та аналізу отриманих результатів за різних значень маси заряду міни, глибини її залягання, геометричних параметрів коромисла із дисками встановлено, що запропонована модель робочого органу мінного трала є більш живучою: для ґрунтів із більшим значенням модуля пружності; робочих дисків меншого діаметра і меншої їх товщини; менших величин кута між ніжками U-подібної форм коромисла і менших геометричних їх параметрів. Отримані теоретичні результати служитимуть базою для широкопланових проектно-конструкторських робіт із модернізації робочих органів мінних тралів з метою покращення їх експлуатаційних характеристик.

Біографії авторів

Богдан Іванович Сокіл, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерної механіки

Олександр В'ячеславович Ємельянов, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ад'юнкт штатний науково-організаційного відділу

В'ячеслав Йосипович Нагачевський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

канд. техн. наук, старший викладач кафедри інженерної техніки

Роман Антонович Нанівський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

канд. техн. наук, начальник науково-організаційного відділу

Посилання

[1] «Минные тралы из России – лучшие в мире,» Военно-промышленный курьер, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vpk-news.ru/news/43713. – (дата обращения 08.02.2019).
[2] «Минные тралы ТМТ-К и ТМТ-С,» ВО-форум. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://forum.topwar.ru/topic/8938. – (дата обращения 08.02.2019).
[3] «В войска поступили новые минные тралы ТМТ-К,» Военное обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://topwar.ru/106798-v-voyska-postupili-novye-minnye-traly-tmt-k.html. – (дата обращения 08.03.2019).
[4] «Современные средства преодоления минных полей ООО «СТАНКОМАШ»,» Бизнес России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://glavportal.com/materials/sovremennye-sredstva-preodoleniya-minnyh-polej-ooo-stankomash. – (дата обращения 10.03.2019).
[5] Б. І. Сокіл, О. В. Ємельянов, Р. А. Нанівський, Модернізований котковий мінний трал. Патент на корисну модель № 135808 (25.07.19), Київ, Україна.
[6] Л. П. Орленко, Физика взрыва и удара. Москва, Росія: ФИЗМАТЛИТ, 2006.
[7] О. О. Фролов, С. В. Тур, «Розрахунок значень тиску на фронті ударної хвилі при руйнуванні гірських порід вибухом,» Вісник НТУУ «КПІ» серія «Гірництво», № 18, с. 43-47. 2009.
[8] М. А. Павловський, Теоретична механіка. Київ, Україна: Техніка, 2002.
[9] Крамаренко В. В. Грунтоведение. М.: Юрайт, 2018.
[10] М. М. Костюченко, Механіка ґрунтів. Київ, Україна: інтернет-ресурс Київського ун-ту – geol.univ@ kiev.ua.
[11] С. Д. Дикань і О. Є. Зима, Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях. Полтава, Україна: АСМІ, 2015.
[12] І. І. Ляшко, О. К. Боярчук, Я. Г. Гай і О. Ф. Калайда. Диференціальні рівняння. Київ, Україна: Вища школа, 1981.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
Б. Сокіл, О. Ємельянов, В. Нагачевський, і Р. Нанівський, ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МОДЕРНІЗОВАНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ МІННОГО ТРАЛА НА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 126-133, Лис 2019.
Розділ
Articles