ОЦІНКА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  • Сергій Іванович Курніков Національний транспортний університет
Ключові слова: структура парку, виробничо-технічна база (ВТБ), підприємства автомобільного транспорту (ПАТ), автомобільний транспорт

Анотація

Автомобільний транспорт сьогодні являє собою широкий модельний ряд автомобільної техніки, який постійно оновлюється, що ставить завдання розвитку відповідної виробничо-технічної бази для технічної підтримки парку рухомого складу в справному стані, застосування прогресивних і ресурсозберігаючих технологічних процесів та нового технологічного устаткування. Для ефективного виконання цієї задачі, проекти на будівництво нових і реконструкцію існуючих підприємств автомобільного транспорту мають враховувати не тільки сучасні тенденцій розвитку автомобільного парку, а й відповідати сучасним вимогам автовиробників щодо організації гарантійного і післягарантійного технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки. Цілеспрямована зміна структури виробництва з метою створення і розвитку системи авторизованого (фірмового,дилерського, офіційного) автосервісу стає важливою умовою досягнення максимальної ефективності через підвищення продуктивності праці та високої якості виконання усіх регламентованих автовиробником робіт за найменших трудових і матеріальних витрат. Аналіз практичного досвіду реалізації завдань розвитку конкретних дільниць і зон виробничо-технічної бази конкретних автопідприємств свідчить про те, що реконструкція існуючої та створення нових об’єктів на вищому організаційно-технічному рівні є складний, довготривалий та безперервний процес, спрямований на формування раціонального складу елементів виробничо-технічної бази. У зв’язку з цим, стаття присвячена пошуку загальних закономірностей розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Дослідження полягає у спостереженні у реальному виробничому середовищі результативних ознак поліпшення планування, проектування та організації робіт на підприємстві, системному аналізі встановлених причинно-наслідкових взаємозв’язків, обґрунтуванні адекватної моделі чинникової системи та оцінки значимості чинників, що впливають на підвищення ефективності використання виробничо-технічної бази. За результатом дослідження сформульовано наукові-практичні висновки, які можуть бути використані для вирішення проблеми раціонального розвитку виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту з метою забезпечення ефективної експлуатації рухомого складу. 

Біографія автора

Сергій Іванович Курніков, Національний транспортний університет

аспірант кафедри технічної експлуатації автомобілів і автосервісу

Посилання

[1] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року №2174-р. "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року".
[2] С.І. Курніков, «Оцінка зміни за часом структури парку вантажних автомобілів та їх конструктивних характеристик,» Вісник Національного транспортного університету, № 26, 2012, с. 579-582.
[3] S. Kurnikov, «Формування ринкової структури автомобільного парку України», Politechnika Rzeszowska, № 11, 2017, pp. 35-39.
[4] И.П. Курников, Е.С. Кузнецов, Развитие производственно-технической базы. Київ, Україна: Вища шк., 1989.
[5] В.Є. Канарчук, І.П. Курніков, Виробничі системи на транспорті. Київ, Україна: Вища шк., 1997.
[6] С.І. Курніков, «Характеристика сучасного стану автотранспортних підприємств,» Вісник Національного транспортного університету, № 28, 2013, с. 267-270.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
С. Курніков, ОЦІНКА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 34-39, Лис 2019.
Розділ
Articles