Оптимізація пасажирських перевезень на основі організації однорідного приміського пасажиропотоку

Автор(и)

  • Наталія Борисівна Чернецька-Білецька Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Ігор Олегович Баранов Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Марія Володимирівна Мірошникова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Світлана Володимирівна Бережна Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-183-189

Ключові слова:

пасажирські перевезення, пасажиропотік, пасажирська транспортна система, мінімізація витрат, ітераційний процес, міські агломерації, транспортна задача, математична модель.

Анотація

Метою статті є підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень на основі організації приміського пасажиропотоку. Встановлено, що приміський пасажиропотік міських агломерацій складається з таких укрупнених груп (сегментів): робітники зі змінним графіком роботи, офісні працівники, учні, інші пасажири, водночас загальна величина пасажиропотоку та величина окремих складових його сегментів є непостійною і характеризується просторовою та тимчасовою нерівномірністю.

Завданням організації пасажиропотоку є знаходження компромісу між потребами пасажирів та можливостями транспорту. Компроміс досягається завдяки тому, що отримуючи щоразу формальний оптимум, за допомогою вагових коефіцієнтів при змінних, можна відображати пріоритети пасажиропотоків із різних станцій та ділянок. Завдання оптимізації функціонування пасажирської транспортної системи міської агломерації на основі організації пасажиропотоку полягає в мінімізації сумарних витрат на перевезення та на очікування. Критерій оптимізації визначається, зважаючи на мінімізацію витрат на освоєння пасажиропотоку в повному обсязі, а також очікування пасажирами на станції відправлення та затримки на станції призначення.

У статті сформульована проблема організації приміських пасажиропотоків у міських агломераціях для скорочення статичних резервів приміського пасажирського комплексу за рахунок динамічних. Обрано та обґрунтовано апарат оптимізації на базі динамічної транспортної задачі. Проаналізовано можливості та показані переваги використання методу динамічного узгодження для вирішення транспортних задач міських агломерацій. Запропоновано технологію використання апарату оптимізації, що містить спрямований ітераційний процес. Це дає змогу скоротити кількість експериментів для вибору з-поміж оптимальних варіантів, найбільш клієнтоорієнтований компромісний варіант. Розроблено методику оптимальної організації однорідного приміського пасажиропотоку на основі методу динамічного узгодження. Встановлено, що використання спрямованого ітераційного процесу сприяє суттєвому скороченню кількості експериментів задля досягнення консенсусу між інтересами пасажирів та ефективністю роботи транспортної системи.

Біографії авторів

Наталія Борисівна Чернецька-Білецька, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»,

Ігор Олегович Баранов , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»

Марія Володимирівна Мірошникова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

канд. техн. наук, доцент кафедри «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»

Світлана Володимирівна Бережна, Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України

координатор мобільних медичних бригад Товариства Червоного Хреста України в Житомирській області

Посилання

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р., № 430-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 31.03.2021).

Кашканов А. А., Пальчевський О. В. Проблеми функціонування транспортних систем великих міст України в сучасних умовах. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2022. № 1(18). С. 97–102. URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i18.764

Коцюк О. Я., Григорчук О. Д. Мотивація пасажирів при виборі виду сполучення. Зб. праць Національного транспортного університету та Транспортної академії України. Київ: РВВ НТУ, 2000. Вип. 4. C. 162–163.

Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем: монографія / Аулін В. В. та ін. Кропивницький: Лисенко В. Ф., 2020. 428 с.

Batty K. W., Axhausen M., Giannotti F., Pozdnoukhoveds A. Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics. 2012. Vol. 214, iss. 1. Р. 481–518.

Yogita B., Raghavendra P. Traffic Prediction for Intelligent Transportation System Using Deep Learning. International Journal of Research in Engineering, Science and Management. 2022. No. 7(5). Р. 61–62.

Ensemble Deep learning for Regression and Time Series Forecasting / Qiu X. at al. IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, 2014. Р. 1–6. URL: https://doi.org/10.1109/CIEL.2014.7015739

Luo X., Li D., Yang Y., Zhang S. Spatiotemporal traffic flow prediction with KNN and LSTM. Journal of Advanced Transportation. 2019. No. 5. Р. 1–10. URL: https://doi.org/10.1155/2019/4145353

Implementing an Intelligent Transportation System: A Bottom-Up Approach to Value Creation. Connect, collect, analyze, deliver-optimize traffic management with intelligent transportation systems. [Online]. URL: https://intellias.com/implementing-intelligent-transportation-system/

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 34

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов, М. В. Мірошникова, і С. В. . Бережна, «Оптимізація пасажирських перевезень на основі організації однорідного приміського пасажиропотоку», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 183–189, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.