ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МАШИННИХ АГРЕГАТІВ ЗА ПРІОРИТЕТНИМ ВИДОМ ЭНЕРГИИ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ

  • Надія Михайлівна Подригало Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Максим Вячеславович Байцур Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: механічна система, динамічна модель, динамічна ланка, ідентифікація, критерій

Анотація

Для визначення діючих навантажень у практиці проведення динамічних розрахунків механічних систем машинних агрегатів дійсні схеми машин представляють у вигляді ланцюгів наведених мас (моментів інерції), наведених жорсткостей (піддатливості) і наведених моментів тертя. При цьому кожен елемент такого динамічного ланцюга деякою мірою має інерційні, пружні й дисипативні властивості, накопичуючи кінетичну або потенційну енергію, а також розсіюючи частину переданої енергії.
У якості критерія, за яким той або інший елемент може бути віднесений до інерційного, пружного або дисипативного, варто брати співвідношення величини накопиченої і розсіяної енергії. Якщо елемент силової передачі при роботі в заданому режимі накопичує величину кінетичної енергії більшу, ніж величина його потенційної енергії, то зазначений елемент можна віднести до категорії інерційних. У противному випадку – до категорії пружних. Віднести елемент силової передачі до категорії дисипативних ланок можна за співвідношенням розсіяної енергії і енергії, переданої від двигуна до виконавчого органа.
Виходячи з цього, отримані критеріальні вираження для визначення категорії динамічних ланок при складанні дискретної ланцюгової динамічної моделі, які дозволяють більш коректно здійснювати побудову динамічних моделей механічних систем машинних агрегатів.

Біографії авторів

Надія Михайлівна Подригало, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної і комп'ютерної графіки

Максим Вячеславович Байцур, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Посилання

Вейц В. Л. Динамика машинных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания / В. Л.

Вейц, А. Е. Кочура. – Л. : Машиностроение, 1976. – 384 с.

Вейц В. Л. Динамические расчеты приводов машин / В. Л. Вейц, А. Е. Кочура,

А. М. Мартыненко. – Л. : Машиностроение, 1971. – 352 с.

Комаров М. С. Динамика механизмов и машин / М. С. Комаров. – М. : Машиностроение,

– 296 с.

Ободовский Б. А. Сопротивление материалов в примерах и задачах / Б. А. Ободовский,

С. Е. Ханин. – Х. : Изд-во ХГУ, 1965. – 315 с.

REFERENCES

Veyts V. L. Dinamika mashinnyih agregatov s dvigatelyami vnutrennego sgoraniya / V. L. Veyts,A. E. Kochura. – L. : Mashinostroenie, 1976. – 384 s.

Veyts V. L. Dinamicheskie raschetyi privodov mashin / V. L. Veyts, A. E. Kochura,A. M. Martyinenko. – L. : Mashinostroenie, 1971. – 352 s.

Komarov M. S. Dinamika mehanizmov i mashin / M. S.Komarov. – M. : Mashinostroenie, 1969. –296 s.

Obodovskiy B. A. Soprotivlenie materialov v primerah i zadachah / B. A. Obodovskiy, S. E.Hanin. – H. : Izd-vo HGU, 1965. – 315 s.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Номер
Розділ
Articles