Сахно, Володимир, Віктор Біліченко, і Олександр Іванушко. 2017. ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОРЕКТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ. Вісник машинобудування та транспорту, № 2 (Листопад). https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/109.