Поляков, А. П., Кривцун, В. І., Каленик, М. М., & Нагачевський, В. Й. (2021). Формалізоване подання експонентних моделей основних показників надійності, обмеженість їх застосування для характеристики машин інженерного озброєння. Вісник машинобудування та транспорту, 12(2), 100–105. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-12-2-100-105