Михалевич, В., & Краєвський, В. (2019). ПОСТАНОВКА ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙМЕНШИХ ТА НАЙБІЛЬШИХ ЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКРЕМОГО КЛАСУ ДВОЛАНКОВОГО ДЕФОРМУВАННЯ. Вісник машинобудування та транспорту, 10(2), 40-47. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-10-2-40-47