Сивак, Р., Коцюбівська, К., AND Сухоруков, С.. "ВПЛИВ ПРОТИТИСКУ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ТВЕРДИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, НА ДЕФОРМІВНІСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ" Вісник машинобудування та транспорту [Онлайновий ресурс], Номер 2 (23 January 2017)