Сивак, ., Коцюбівська, ., & Сухоруков, . 2017 Jan 23. ВПЛИВ ПРОТИТИСКУ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ТВЕРДИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, НА ДЕФОРМІВНІСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ. Вісник машинобудування та транспорту. [Онлайновий ресурс] :2