Сивак, ., Коцюбівська, ., & Сухоруков, . (2017). ВПЛИВ ПРОТИТИСКУ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ТВЕРДИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, НА ДЕФОРМІВНІСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ. Вісник машинобудування та транспорту, (2), 101-108. Отримано з https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/60