Петров, О., Козлов, Л., Семічаснова, Н., AND Солецький, Д.. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ СПОКОЮ ТА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ НА ЗОЛОТНИКУ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА" Вісник машинобудування та транспорту [Онлайновий ресурс], Номер 2 (23 January 2017)