Петров, ., Козлов, ., Семічаснова, ., & Солецький, . 2017 Jan 23. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ СПОКОЮ ТА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ НА ЗОЛОТНИКУ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА. Вісник машинобудування та транспорту. [Онлайновий ресурс] :2