Петров, ., Козлов, ., Семічаснова, ., & Солецький, . (2017). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ СПОКОЮ ТА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ НА ЗОЛОТНИКУ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА. Вісник машинобудування та транспорту, (2), 59-67. Отримано з https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/55