Іскович-Лотоцький, ., & Міськов, . (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ РОЗПОДІЛЮВАЧІВ У ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ПРИВОДІ. Вісник машинобудування та транспорту, (2), 51-58. Отримано з https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/54