Біліченко, ., & Смирнов, . (2017). ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП «АВТОТРАНСКОМ»). Вісник машинобудування та транспорту, (2), 29-36. Отримано з https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/51